Skt. Ansgars Kirke Den Katolske Kirke i Aabenraa


Lektortjeneste


Guds ord er sandhed


Marts


  1/03 Mai Ly

  8/03 Timmy

15/03 Hong

22/03 Ai Linh

29/03 Hanh

 

April


  5/04 Palmesøndag - Mai Ly

  9/04 Skærtorsdag - Hong

10/04  Langfredag - Timmy

11/04  Påskelørdag - Anh


12/04 Påskedag - Ai Linh

13/04 2. Påskedag - Hanh

19/04 Mai Ly

26/04 Timmy


Maj 


  3/05 Hong

10/05 Ai Linh

17/05 Anh

21/05 (Kristi Himmelfart) Hanh

24/05 Timmy

31/05 Hong

Vedr. fejringen af helligdagene omkring påske

 

På grund af coronavirussen er fejringen af liturgien i påskehelligdagene og velsignelse af påskemaden aflyst. 

Vi kan følge gudstjenester i den stille uge via livestreaming fra domkirken, via nettet eller TV.

 

Og lad os sammen bede:

 

Gud, vor Fader, verdens skaber, almægtig og barmhjertig.

Af kærlighed til os sendte du din Søn til verden som læge for vore sjæle og vore legemer.

Se til dine børn, som i denne vanskelige tid med forvirring og forfærdelse i mange dele af Europa og Verden vender sig til dig for at søge styrke, frelse og lindring.

Fri os fra sygdom og frygt, helbred vore syge, trøst deres familier,

giv vore ledere visdom, vore læger, sygeplejersker og frivillige kræfter og anerkendelse, vore døde evigt liv.

Forlad os ikke i denne prøvelsens tid, men fri os fra alt ondt.

Det beder vi dig om, som med sønnen og Helligånden lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Kærlig hilsen

P.  Piotr

 

 


Søndertorv 1, 6200 Aabenraa

E-mail: ansgar@katolsk.dk


Konst. Sognepræst: Piotr Rypulak

Søndertorv 1, 2

Tlf.: 73 62 44 24

E-mail: piotr_rypulak@hotmail.comKontortid: Efter aftale med sognepræsten


Skriftemål: Efter afale


Sygekommunion: Såfremt det ønskes, vil jeg bringe den hellige kommunion til vore syge.

Messetider:


Mandag - lørdag: messe kl. 9


Søndag: messe kl. 10


Hver 1. fredag i måneden efter messen: Jesu Hjerte andagt med tilbedelse af Alterets Sakramente.


Hver lørdag efter messen: Novene til Guds Moder af den stedsevarende Hjælp.

Kirkerne skal desværre  holdes lukket.


   Som forventeligt giver coronapandemien anledning til løbende opfølgning på bestemmelser, der skal begrænse smitterisikoen. I går fik I via bispekontoret tilsendt Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse af 17. marts d.å. om forbud mod større forsamlinger mm. Den indeholder bl.a. bestemmelsen om, at offentlige kultur- kirke- og fritidsinstitutioner skal holde deres lokaler  lukkede for offentligheden (§ 5 stk. 1). I § 5, stk. 2 nævnes undtagelser (begravelser, dåb og vielser). Selv om kun folkekirken nævnes, har vi i andre henseender valgt at følge dens linje m.h.t. f.eks. aflysning af offentlige messer.
   Selv om de offentlige messer er aflyst, har man mange steder holdt kirkerne åbne for at give folk mulighed for at komme og bede, tænde lys mm., når det nu ikke var muligt at komme til messe. Hensigten med bekendtgørelsens ordlyd er entydig – at  kirker, henunder også vore - skal holdes lukket. Efter at have konsulteret juridisk ekspertise synes der ikke at være mulighed for fravigelse af denne bestemmelse. Så smerteligt det end er, betyder det, at der nu heller ikke kan  være fri adgang til vore kirker til privat bøn og andagt, hvorfor de foreløbigt skal holdes lukket.
   Ministeriets bekendtgørelsen gælder indtil 30. marts d.å. Herefter bliver der måske mulighed for ændring af forholdsreglerne, som dog til den tid også sagtens kan blive strengere, da den videre udvikling af pandemien er uforudsigelig. Jeg vil bede jer formidle ovenstående bestemmelse videre til jeres sognebørn, enten ved opslag eller ved direkte henvendelse til dem, der regelmæssigt har benyttet sig af, at kirkerne var åbne.

    Jeg håber, at I på andre måder åndeligt kan opmuntre de mennesker, som er betroet til jeres omsorg, og siger jer tak for de mange initiativer, I har taget. Mange af dem har  dog været afhængige af, at kirkerne fortsat var åbne.

                       Med ønsket om Guds velsignelse i denne udfordrende tid samt de venligste hilsener

                                                                            +Czeslaw

Jeg er sygemeldt. I akut tilfælde som sygebesøg og dødsfald skal man kontakte pastor Gregers Mærsk-Kristensen fra Kolding (e-mail: gregers@sct-michaels-kirke.dk og tlf.nr. 2982 7257).

 


Med venlig hilsen

P. Piotr Rypulak